بهانه هم اگر می گیری ... بهانه ی مرا بگیر !

 

  بهانه هم اگر می گیری ...

 

  بهانه ی مرا بگیر !

 

  من تمام خواستن را وجب کرده ام

 

  هیچکس

 

 هیچکس به اندازه من

 

  عاشق تو و بهانه هایت نیست !
[ موضوع : ]
تاريخ : سه شنبه 22 فروردين 1396 | 23:10 | نویسنده : آرنیکا کوچولو |